Rijksmuseum Amsterdam

Het Rijksmuseum is eigenlijk een van het belangrijkste rijksmuseum in Nederland. Het Rijksmuseum ligt dichtbij het Museumplein in Amsterdam. Dit zorgt ervoor dat het een heel goed bereikbaar museum is. Het museum heeft meer dan 200 zalen. Je kunt hier een heel goed overzicht krijgen van de Nederlandse geschiedenis en de Nederlandse kunst. Je vindt hier bijvoorbeeld: Vermeer, Hals en Rembrandt. Dit zijn allemaal Nederlandse kunstschilders uit de 17e eeuw. Het Rijksmuseum is eigendom van de Staat.

Geschiedenis van het Rijksmuseum Amsterdam

Er was in Nederland een rijke stadhouderlijke familie met een grote kunstverzameling. Deze verzameling werd door de eeuwen heen verzameld door iedereen van deze familie. Deze verzameling is de basis van de collectie in het Rijksmuseum. In 1795 ontvluchte de laatste stadhouder Nederland. Dit was het moment dat de Bataafse Republiek deze collectie overnam. Een groot gedeelte van de collectie werd naar Parijs overgeplaatst door de Fransen. De rest van de collectie werd in een museum in Nederland ondergebracht. Dit deden de Fransen ook en dat vond Alexander Gogel een goed idee. Eerst werd dit nationale museum in Den Haag geopend. Een Amsterdamse kunsthandelaar was eigenaar van dit museum. Hierdoor werd hij samen met Alexander verantwoordelijk voor de inkopen van nieuwe werken. In 1806 werd het museum Koninklijk Museum genoemd. Dit kwam omdat Lodewijk Napoleon dit graag wilde en hij zat toen op de troon in Nederland. In 1808 verhuisde het museum naar Amsterdam. Ook dit was in opdracht van Napoleon. Hier werden een aantal collectie samengevoegd en kwam het museum in het Paleis op de Dam. De bovenste verdieping was voor het museum bedoeld. Met de val van Napoleon kwam er een groot aantal werken terug uit Parijs. Deze waren namelijk teruggeëist door de Nederlanders. In 1885 werd het Rijksmuseum ontworpen zoals wij deze nu kennen. P.J.H. Cuypers heeft het Rijksmuseum ontworpen. Hier kon veel meer ondergebracht worden dan in het Paleis op de Dam. Nu kon de huidige collectie hier ondergebracht worden maar daarnaast kon hier nu ook de verzameling van werken van levende meesters getoond worden.

Rijksmuseum tijdens de Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereld Oorlog werd een groot gedeelte van de werken ergens anders ondergebracht. Dit was bedoeld om de collectie te beschermen. Er waren hierdoor wat ruimtes leeg gekomen en hier werden hedendaagse exposities gehouden. In 1942 werd er nog een gedeelte van de collectie in veiligheid gebracht. Deze werken werden allemaal naar Maastricht verplaatst. Hier was namelijk een speciale kluis gebouwd waarin de werken bewaard konden worden. Deze kluis bevond zich in ondergrondse gangen van de Sint-Pietersberg. Daardoor was er ruimte voor de expositie van het Nederlands Spoorwegmuseum. Ook waren er verschillende Duits vriendelijke exposities te vinden in het Rijksmuseum tijdens de Tweede Wereldoorlog.